הנהלת העמותה

מנכ"לית העמותה הינה דינה חבלין דהן. 

כל חברות וחברי הוועד המנהל אינם מקבלים שכר עבור פעילותם בעמותה. חברי הוועד המנהל של העמותה לשנת
2023-2024 הם:

לאה מילוא
יו''ר ועד מנהל
אסתי רק
חברת ועד מנהל
מירי ניצן
חברת ועד מנהל, רו''ח
שרי עשת
חברת ועד מנהל
רותי טל
חברת ועד מנהל
אילן פולק
חבר ועד מנהל
נדיה צימרמן
חברת ועד מנהל, ד''ר