חזון העמותה

חזון העמותה הוא להיות ארגון מקצועי, מוביל ומצטיין במתן מענים לנשים נפגעות אלימות במשפחה, ולילדיהן ולפעול למניעת חזרתם למעגל האלימות במשפחה. 

השליחות (MISSION)

  • הפעלת מעון לנשים נפגעות אלימות במשפחה וילדיהן, תוך שאיפה למצוינות ואפקטיביות ארגונית ומקצועית-טיפולית.
  • הענקת הגנה פיזית ורגשית לנשים ולילדים השוהים בו, על-ידי צוות מיומן, רב מקצועי ורב תרבותי.
  • הענקת כלים מעשיים ורגשיים שיתמכו ויאפשרו לנשים לבחור ביציאה ממעגל האלימות לאחר יציאתן מהמעון.
  • הפעלת העמותה בשקיפות ובאחריות.
  • שאיפה לפיתוח, טיפוח ושימור הצוות המקצועי.
  • פיתוח וקיום שיתופי פעולה עם גורמים שונים בקהילה.
  • העלאת מודעות לתופעת האלימות במשפחה ולקיומם של מקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהן.