סיכום פעילות שנתית - 2019

18.06.2020

להלן סיכום הפעילות של העמותה בכלל והמקלט בפרט במהלך שנת 2019.